Familie Vlooswijk

Wij zijn de familie Vlooswijk en we wonen en werken al tientallen jaren op Zuivelboerderij Doruvael. De naam verwijst naar de reden waarom we ooit op deze plek terecht zijn gekomen. Doruvael staat voor Door Ruilverkaveling Van Elders. Op de boerderij maken we iedere dag echte Boerenkaas van in totaal 2300 liter onbehandelde melk.

Hart voor milieu en landschap

Onze boerderij staat midden in het Groene Hart. Om het beste van de natuur te krijgen, zorgen we goed voor onze 110 koeien en 50 stuks jongvee/. Ook dragen we het milieu en het landschap een warm hart toe. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld zo min mogelijk kunstmest voor de bewerking van ons land. Daarnaast beschermen we weidevogels en hebben we voor de beschutting van andere dieren bosjes geplant op de hoeken van onze landerijen.

Boerenkaas Le Petit Doruvael

Het recept van onze Le Petit Doruvael is een goed bewaard familiegeheim. Door veel te experimenteren zijn we tot een heerlijke rood-bacteriekaas gekomen. Aan de basis van deze heerlijke, zachte jonge kaas staat eersteklas melk en een nauwgezet productieproces.

Wilt u meer weten?

Bezoek de website van Zuivelboerderij Doruvael